Βασιλικός πολτός: Ποιους ωφελεί περισσότερο και γιατί